Oplossingsgericht werken 1 dag

Het programma  voor deze dag bestaat uit het kennismaken met het oplossingsgerichte model en de houdingsaspecten van de professional. Door de dag heen wordt er geoefend met ingebracht casusmateriaal.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

  • Principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte model.
  • Probleem of beperking? wat betekent dat voor je werkwijze?
  • 5 basisvragen voor een oplossingsgericht gesprek.
  • Leading from one step behind.
  • Beginnen vanuit de toekomst ( wondervragen; stel-datvragen en andere toekomstprojecties).
  • Eerst het wat en dan het hoe (ordenen en doorvragen).
  • Differentiëren ( schaal- en uitzonderingsvragen).
  • Wat is mijn mandaat? (4 verschillende klanttypes)

 

Duur: 1 dag

Accreditatie: Deelname aan de cursus levert 8 registerpunten op voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Kosten:
€ 1200,- per dag inclusief trainingsmateriaal en reistijd ( max. 1 uur enkele reis)

Een dagdeel werken met een trainingsacteur kost €400,- extra.

De Uitzondering is vrijgesteld van btw