Verdiepingscursus vlaggensysteem

 

IMG 0806

Seksueel grensoverschrijdend gedrag baart opvoeders en professionals zorgen. Wanneer er sprake is van kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, een trauma of etnische minderheden, zijn we nog waakzamer. Hoe gaan we daar mee om? Hoe signaleren we wat grensoverschrijdend is en hoe begeleiden we deze doelgroep?

Het vlaggensysteem biedt concrete en bruikbare handvatten om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen en om adequaat te reageren op seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hoe beoordelen we wat gezond seksueel gedrag is bij deze doelgroep? Kijken we anders naar seksueel gedrag van kinderen en jongeren met een beperking? Of maken we andere afwegingen wanneer iemand eerder seksueel misbruikt werd? Kwetsbaarheid roept in de begeleiding vaak een behoefte om te beschermen op. Daar is niks mis mee, maar bescherming leidt vaak tot beheersen en beperken en als dat zo is doen we deze jongeren tekort.

De training: Buiten de Lijnen biedt antwoorden op vragen van professionals die werken met kwetsbare kinderen en jongeren. Daarnaast is het ook goed bruikbaar in de volwassenenzorg. Het geeft handvatten om adequaat te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Het is een verdieping en aanvulling op de succesvolle interventie Werken met het Vlaggensysteem. Het is daarom ook aan te raden eerst de 1-daagse training Werken met het vlaggensysteem  te volgen.

De training wordt op maat aangeboden, Het aantal dagdelen is afhankelijk van de vraag. Daarnaast bieden we ook begeleide casusbesprekingen aan.

Incompany: € 1800,- per dag ( twee trainers, maximaal 16 deelnemers) 

Doelgroep: Medewerkers van wijkteams, jeugdzorgwerkers, begeleiders, hulpverleners; leerkrachten, gedragskundigen. ( mbo/hbo)

Doelen: Na deze training ben je in de staat om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en te begeleiden, wanneer er sprake is van een beperking en/of traumatische levensgeschiedenis. Tevens ben je in staat om het vlaggensysteem toe te passen op de diversiteit t.a.v. genderidentiteit, seksuele oriëntatie en cultuur. Je hebt handvatten om adequaat te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in situaties die complex zijn..

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn

  • Opfrissen van de basiskennis van het vlaggensysteem
  • Toepassen van het vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met (seksuele) traumaproblematiek
  • Toepassen van het vlaggensysteem bij kinderen en jongeren met (licht) verstandelijke beperking
  • Vlaggensysteem en gender (genderindentiteit en seksuele oriëntatie)
  • Vlaggensysteem en cultuurverschillen
  • Normatieve lijst (nieuwe versie)
  • Criteria om seksueel gedrag te beoordelen
  • Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag


Trainers: Jack Weerdmeester ,trainer/coach & Rozemarijn van Pagée, gedragskundige. Beiden zijn we door Movisie gecertificeerde trainers.

Samen hebben we ruim 400 begeleiders; gedragskundigen, maar ook pleegouders en zorgboeren getraind in het werken met het vlaggensysteem. We kregen hiervoor een gemiddeld evaluatiecijfer van 8,2!

Accreditatie:  Stichting kwaliteitsregister jeugd (SKJ) 19 punten.

Accreditatie is aangevraagd bij NVO/NIP. 

De Uitzondering is ingeschreven bij het Centraal Register Kort beroepsonderwijs. Er wordt geen btw berekend.