Werken aan veiligheid in gezinnen

Hoe kom je met ouders , maar ook met kinderen in gesprek ( en blijf je in gesprek) over een gevoelig onderwerp als veiligheid? Hoe maak je een goede taxatie t.a.v. de veiligheid? Hoe werk je hierin samen met ouders?

Doelgroep: ambulant werkers; medewerkers van wijkteams; Cjg's. (mbo/hbo)

Duur: 4 dagdelen

Kosten incompany:€ 2400,-

Accreditatie: Deelname aan de cursus levert 16  punten op voor het opleidingstraject voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Uitgangspunt is dat deelnemers al bekend zijn met het oplossingsgerichte communicatiemodel. Wanneer dit nog niet zo is kan een korte basiscursus in oplossingsgerichte communicatie worden verzorgd.

Tijdens deze tweedaagse training wordt veel geoefend en met elkaar van gedachten gewisseld over zaken als: Wat versta ik eigenlijk onder veiligheid en welke associaties roepen kindermishandeling en -misbruik bij me op? Hoe werkt dat door in mijn communicatie met gezinsleden?

Tijdens deze training leer je om:

 • Te werken volgens de (vernieuwde) meldcode
 • Met ouders of verzorgers en met kinderen over veiligheid te praten
 • zorgen t.a.v. veiligheid met ouders of verzorgers en kinderen te bespreken
 • een veiligheidstaxatie te maken
 • te werken vanuit een samenwerkingsrelatie met ouders of verzorgers en hun netwerk
 • het inschakelen van het netwerk van het gezin
 • een veiligheidsplan te maken


Onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • Werken volgens de (vernieuwde) meldcode
 • Vaststellen van bodemeisen
 • Het opstellen van een veiligheidsplan
 • Het belang van goede samenwerking
 • Werken met 3 kolommen
 • Gebruik van risicotaxatielijsten
 • Communicatie en gesprekstechnieken
 • Verschillende communicatieniveau's
 • Gespreksvoering met ouders en kinderen over veiligheid
 • Gesprekvoering met ouders en kinderen bij vermoedens van onveiligheid
 • Het inschakelen van het netwerk
 • Werken met het "Verhaal in woord en beeld"
 • Werken met "De drie huizen"