Incompany trainingen

IMG 0803

Effectief reageren op seksueel gedrag van kinderen en jongeren

Duur: 2 dagdelen

Doelgroep: Begeleiders, hulpverleners; leerkrachten, gedragskundigen. ( mbo/hbo)

Kosten: Incompany: € 1800,- ( twee trainers, maximaal 16 deelnemers) incompanyaanvraag

Doelen: In deze cursus leer je om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en hierover met hen in gesprek te gaan.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn

  • Kennismaking met het vlaggensysteem
  • Normatieve lijst
  • Criteria om seksueel gedrag te beoordelen
  • Reageren op seksueel gedrag
  • Verschillende werkvormen voor het bespreken van seksueel gedrag met jongeren

Ook is het mogelijk om een dagdeel te verzorgen voor beleidsmakers om hen te ondersteunen in het scheppen van een gezond klimaat voor de seksuele ontwikkeling van jongeren

Deze cursus wordt in company gegeven, bij voorkeur door twee trainers.

We hebben de afgelopen jaren honderden mensen getraind. Vooral begeleiders en gedragskundigen maar ook pleegouders en zorgboeren. We kregen hiervoor een gemiddeld evaluatiecijfer van 8,4!

Deelname aan de cursus levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het Registerplein (voorheen BAMW) en SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

N.B: Er is nu ook een nieuwe training: Buiten de lijnen, Werken met het vlaggensysteem met kinderen en jongeren met speciale behoeften.

Klik hier voor meer informatie