Wat is oplossingsgericht werken?

Bij oplossingsgericht werken of communiceren is het vertrekpunt altijd de wens van je gesprekspartner, niet zijn probleem. In veel gevallen is het niet nodig om een probleem te analyseren om tot oplossingen te kunnen komen.
In mijn trainingen zeg ik vaak: Je hoeft niet te weten waarom je verdwaald bent, om de weg naar huis te vinden. (tenzij je steeds weer verdwaalt)

Als professional kun je helpen door te luisteren, te erkennen en de goede vragen op het goede moment te stellen.

Van probleem naar wens.

groepoverleg

Problemen hebben de neiging om je denken en handelen te sturen. De aandacht gaat naar het oplossen – of bestrijden van het probleem. Met oplossingsgericht communiceren laat je het probleem even los en richt je de aandacht op het gewenste resultaat. Wat wil je in plaats van het probleem? (ook al weet je misschien nog niet hoe) Stel dat dat er zou zijn? wat is er dan anders? en welk verschil zou dat maken?

 

 

 

 

Erkennen

Oplossingsgericht werken betekent niet dat je geen oog hebt voor problemen. Iemand kan vaak pas werken aan verandering wanneer hij zich gehoord voelt en begrepen, of wanneer basale problemen eerst zijn opgelost. Voor jou als professional betekent dat heel goed luisteren naar het verhaal van de ander en erkennen dat veranderen soms moeilijker is dan het lijkt omdat iemand veel heeft meegemaakt of omdat er sprake is van een beperking. Het betekent ook dat je steeds aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ander. Dan kun je werken vanuit acceptatie en kun je samen verkennen waar wensen en mogelijkheden liggen.


Spiegelen 

 In begeleidingscontacten houd je de ander steeds een spiegel voor. Door te spiegelen richt je ergens de aandacht op en versterk je dat.  Belangrijk dus om je af te vragen wat je wil spiegelen. Wat wil je dat de ander in die spiegel ziet? Door steeds de aandacht te richten op wat lukt en wat werkt stimuleer je de ander om dat meer te doen en maak je hem sterker om ook te kunnen omgaan met dat wat (nog) niet goed gaat. In plaats van te adviseren en op te lossen sluit je steeds aan bij wat voor de ander werkt. Op die manier help je de ander om zichzelf te helpen.


Aansluiten

zorgverlenerAlles wat iemand wil veranderen doet hij al een beetje, maar dat beetje voelt vaak niet als goed genoeg en de aandacht gaat al gauw naar wat nog moet in plaats van naar wat er al is. Door aan te sluiten bij de ideëen en wensen van de ander hoef je de kar niet te trekken maar sluit je aan bij de beweging die er al is. De ander leidt en jij helpt, door in te zoomen op de juiste veranderingen, die te herkennen en te versterken. Door extra aandacht te besteden aan wat goed gaat en dit, waar mogelijk meer uit te bouwen wordt aan een solide basis gewerkt van waaruit doelen gerealiseerd kunnen worden.

 

Je ziet mensen groeien

Prettig voor de andere kant van de tafel, maar zeker voor jezelf. Omdat je mensen beter kunt begeleiden, heb je zelf meer voldoening van je werk. Je ziet zelf ook hun resultaat. Dat geeft energie en je ziet mensen groeien. 

Bekijk voor meer informatie ons trainingsaanbod of bel of mail gerust als je wilt overleggen wat het beste bij jouw situatie zou passen. Neem contact op

inschrijven2daagse        inschrijven3daagse

 

 

image

Boven: De grondleggers van de oplossingsgerichte therapie. Steve de Shazer (1940-2005) en Insoo Kim Berg (1934-2007)