Referenties


“Passus Advies begeleidt organisaties en hun medewerkers op het gebied van duurzaam werkgeverschap en -werknemerschap, re-integratie en outplacement. Wij hebben Jack gevraagd een training te verzorgen voor onze loopbaanadviseurs. Dit met als doel om de loopbaanadviseurs extra handvatten te geven om hun gesprekken met kandidaten in het kader van coaching, outplacement of re-integratie nog effectiever vorm te geven. Alle deelnemers zijn ontzettend positief over de training die zij gevolgd hebben. Jack is een sympathieke man die oplossingsgericht werken “ademt”. Hij wist dan ook heel goed aan te sluiten bij onze dagelijkse praktijk waardoor het meteen toepasbaar is. Het is een verfrissende en doelmatige manier van gesprekvoering. Daarnaast is zijn manier van trainen dusdanig dat onze adviseurs na een intensieve trainingsdag nog steeds met veel energie naar huis gingen. Dat er in het laatste deel een trainingsacteur wordt ingezet is zeker van meerwaarde. Bij Passus Advies gaan we het oplossingsgericht werken verder uitrollen. Jack heeft ons enthousiasme dus meer dan aangewakkerd.
Christel Vermeulen, directeur Passus Advies”

siza

Siza is een organisatie die mensen met een handicap ondersteunt in het behouden of vergroten van hun zelfredzaamheid op diverse levensdomeinen.

pactum logo

Dhr. J. Weerdmeester heeft de afgelopen jaren naar volle tevredenheid diverse trainingen verzorgd binnen Pactum Jeugd- en opvoedhulp.