Skip to main content

Coaching


Oplossingsgericht coachen houdt voor mij in dat ik als coach  samen met jou een context creëer waarin jij jezelf (verder) kan ontwikkelen.

Iedereen verdient een coach!

Door vragen te stellen help ik je om te bedenken wat je wel wil i.p.v. wat niet. Door te luisteren en te ordenen help ik je om van een afstandje naar jezelf te kijken. Samen onderzoeken we welke gedachten en welke handelingen jou helpen of belemmeren om te doen wat je wil doen of om je te voelen zoals je je wil voelen. Als coach schrijf ik geen oplossingen voor. Ik kan je wel steeds een spiegel voorhouden en je uitnodigen om uit jouw gedachtenkringen te stappen en zaken vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierdoor is het een veilige manier van werken, waarbij jij altijd zelf de regie houdt.

Coaching kan zowel individueel als in teamverband plaatsvinden


Wanneer de coaching plaatsvindt op verzoek van een ander, bijvoorbeeld een leidinggevende vindt in een begingesprek eerst afstemming plaats over de aanleiding voor de coaching, de gewenste resultaten en wijze van evalueren.
Onderwerpen voor coaching kunnen zijn: communicatie; samenwerking; omgaan met veranderingen etc. Het doel van de coaching is in alle gevallen het komen tot een (meer) wenselijke situatie en het vergroten van de eigen invloed. Dat betekent dat gewerkt wordt met concrete, werkbare en zelfgekozen doelen, waarbij de focus tijdens de gesprekken ligt op alle momenten waarop de gewenste situatie al (deels) aanwezig is en hoe daar op verder gebouwd kan worden.