Skip to main content

Werken aan veiligheid in gezinnen


Hoe kom je met ouders , maar ook met kinderen in gesprek ( en blijf je in gesprek) over een gevoelig onderwerp als veiligheid? Hoe maak je een goede taxatie t.a.v. de veiligheid? Hoe werk je hierin samen met ouders?

Doelgroep: ambulant werkers; medewerkers van wijkteams; Cjg's. (mbo/hbo)

Duur: 4 dagdelen

Kosten incompany:€ 2600,-

Accreditatie: Deelname aan de cursus levert 16 punten op voor het opleidingstraject voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Uitgangspunt is dat deelnemers al bekend zijn met het oplossingsgerichte communicatiemodel. Wanneer dit nog niet zo is kan een korte basiscursus in oplossingsgerichte communicatie worden verzorgd.

Tijdens deze tweedaagse training wordt veel geoefend en met elkaar van gedachten gewisseld over zaken als: Wat versta ik eigenlijk onder veiligheid en welke associaties roepen kindermishandeling en -misbruik bij me op? Hoe werkt dat door in mijn communicatie met gezinsleden?

Tijdens deze training leer je om:

Te werken volgens de (vernieuwde) meldcode
Met ouders of verzorgers en met kinderen over veiligheid te praten
zorgen t.a.v. veiligheid met ouders of verzorgers en kinderen te bespreken
een veiligheidstaxatie te maken
te werken vanuit een samenwerkingsrelatie met ouders of verzorgers en hun netwerk
het inschakelen van het netwerk van het gezin
een veiligheidsplan te maken

Onderwerpen die behandeld worden zijn:

Werken volgens de (vernieuwde) meldcode
Vaststellen van bodemeisen
Het opstellen van een veiligheidsplan
Het belang van goede samenwerking
Werken met 3 kolommen
Gebruik van risicotaxatielijsten
Communicatie en gesprekstechnieken
Verschillende communicatieniveau's
Gespreksvoering met ouders en kinderen over veiligheid
Gesprekvoering met ouders en kinderen bij vermoedens van onveiligheid
Het inschakelen van het netwerk
Werken met het "Verhaal in woord en beeld"
Werken met "De drie huizen"