slidenew11

Eigen kracht versterken

Regie bij de ander laten

Activeren in plaats van compenseren.

Dat zijn mooie begrippen! Maar hoe doe je dat concreet in de praktijk? 

Met oplossingsgericht werken geef je echt inhoud aan deze begrippen. Door anders te kijken, te focussen op wensen in plaats van op problemen en door de juiste vragen te stellen ondersteun je de ander om daar waar dat mogelijk is zichzelf verder te helpen.

Wil je jouw medewerkers (nog) effectiever activerend en motiverend leren begeleiden? Vraag dan via het contactformulier of de blauwe knop hierboven een incompanytraining oplossingsgericht werken aan. Je kunt kiezen voor een 1; 2 of 3 daagse training.

Op verzoek kunnen de trainingen ook specifiek worden toegespitst op het werken met mensen met een beperking en/of gezinnen met meervoudige problemen.

Kijk ook onder "Incompany" voor ons verdere aanbod.

Wil je als individuele werknemer deelnemen aan een cursus via open inschrijving? Kijk dan in de agenda wanneer er weer een cursus wordt georganiseerd. 

Wat komt aan bod tijdens de cursus?

Je maakt kennis met de principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte model en gaat oefenen met specifieke gesprekstechnieken. Onderwerpen die o.a. worden behandeld zijn:

 • Probleem of beperking? en wat betekent dat voor je werkwijze?.

 • Werken met toekomstprojecties.

 • Schaal- en uitzonderingsvragen.

 • Copingvragen
 • Niet dicussiëren maar vragen stellen.

 • Wat motiveert iemand?.

 • Welk mandaat heb ik en welke interventies horen daarbij?.

 • Hoe focus ik op mogelijkheden in plaats van op moeilijkheden.

 • Wat doe ik als er geen hulpvraag is?
 • Hoe verhoudt directief zijn zich tot oplossingsgericht zijn?
 • Hoe help ik de ander om zichzelf verder te helpen?

 • Aansluiten in plaats van voorop lopen.

 • Versterken van het zelfbeeld van de ander
 • Samen puzzelen in plaats van pasklare oplossingen.
 • Effectief overleggen in casusbesprekingen; vergaderingen en MDO's.

De training is gericht op het communiceren met- en begeleiden van anderen. Daarnaast geven deelnemers aan dat het ook op henzelf van toepassing is. Daarbij gaat het om vragen als:

 • Wanneer vind ik dat ik mijn werk goed doe?
 • Doe ik waar ik goed in ben?
 • Hoeveel invloed heb ik op de dingen die me bezighouden? En wat betekent dat voor mijn energie?
 • Wat kan ik doen in plaats van steeds dingen willen oplossen?
 • Denk ik vooral over mogelijkheden of over moeilijkheden?
 • Wat zou er gebeuren als ik minder hard zou werken?

De Uitzondering?

De naam komt voort uit misschien wel het belangrijkste onderdeel van oplossingsgericht werken: Het zoeken naar uitzonderingen. Dat zijn alle momenten waarop een probleem minder voorkomt of momenten waarop een gewenste situatie er al voor een deel is.

Uitzonderlijk aan onze trainingen is ook dat de trainers veel ervaring hebben, zowel als trainer als in het begeleiden van mensen. Sommigen van ons werken nog steeds 1 of meer dagen in de praktijk. 

 De trainingen worden gemiddeld met een ruime 8 beoordeeld en voor alle trainingen geldt een no cure no paygarantie. 

Op verzoek kan ook een try-out worden georganiseerd.

meer ref                  

Bekijk hier het overzicht van alle aankomende trainingen.

Alle trainingen

 

SKJ geaccrediteerd


Alle cursussen zijn door SKJ  geaccrediteerd. De cursus oplossingsgericht werken is  ook voor registerplein en Poh-ggz geaccrediteerd.

Het aantal studiepunten vind je in het desbetreffende programma.

Andere accreditaties kunnen op verzoek aangevraagd worden.

SKJ logo 20161


Blog