Skip to main content

Oplossingsgericht werken


Anders kijken, denken en communiceren

Onderzoeken waar het probleem vandaan komt leidt meestal niet tot het vinden van oplossingen. Hoe meer je de aandacht richt op wat iemand wel wil i.p.v. wat niet, hoe meer de wegen er naartoe duidelijk worden. Zelfs als sommige wensen niet helemaal realiseerbaar zijn zoek je naar delen van die wensen die wel haalbaar zijn. Als begeleider of manager sluit je zoveel mogelijk aan bij wat de ander al kan en doet en je helpt hem om dit, waar mogelijk, uit te bouwen. 
Het gaat erom dat je in het begeleiden leert om je vragen zo te stellen dat je de ander activeert in plaats van het over te nemen en/of adviezen te geven.
Door te luisteren; te ordenen en vragen te stellen schep je een context waarin hij zichzelf verder kan ontwikkelen. Het is daardoor een effectieve; positieve en weerstand omzeilende manier van begeleiden.

Van probleem naar wens

groepoverlegProblemen hebben de neiging om je denken en handelen te sturen. De aandacht gaat naar het oplossen – of bestrijden van het probleem. Met oplossingsgericht communiceren laat je het probleem even los en richt je de aandacht op het gewenste resultaat. Wat wil je in plaats van het probleem? Stel dat dat er zou zijn? Wat is er dan anders? en welk verschil zou dat maken? Van daaruit is het belangrijk om niet eerst te kijken naar wat er allemaal nog moet veranderen en hoe dat zou moeten want dat geeft vaak al snel een gevoel van machteloosheid. (Als ik zou weten hoe ik het moet oplossen had ik het al gedaan.) Het grootste deel van je oplossingen ligt in het onderzoeken en versterken van succesvol gedrag in het verleden Dat vraagt dus een verschuiving van je focus. Aandacht voor- en onderzoeken van dat wat al werkt en /of heeft gewerkt heeft vaak tot gevolg dat de ander zich beter in staat voelt om meer of nieuwe stappen te zetten. (Succes groeit op succes)

Erkennen

Oplossingsgericht werken betekent niet dat je geen oog hebt voor problemen. Iemand kan vaak pas werken aan verandering wanneer hij zich gehoord voelt en begrepen, of wanneer basale problemen eerst zijn opgelost. Voor jou als professional betekent dat heel goed luisteren naar het verhaal van de ander en erkennen dat veranderen soms moeilijker is dan het lijkt omdat iemand veel heeft meegemaakt of omdat er sprake is van een beperking. Het betekent ook dat je steeds aansluit bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ander. Dan kun je werken vanuit acceptatie en kun je samen verkennen waar wensen en mogelijkheden liggen.

Spiegelen

In begeleidingscontacten houd je de ander steeds een spiegel voor. Door te spiegelen richt je ergens de aandacht op en versterk je dat. Belangrijk dus om je af te vragen wat je wil spiegelen. Wat wil je dat de ander in die spiegel ziet? Door steeds de aandacht te richten op wat lukt en wat werkt stimuleer je de ander om dat meer te doen en maak je hem sterker om ook te kunnen omgaan met dat wat (nog) niet goed gaat. In plaats van te adviseren en op te lossen sluit je steeds aan bij wat voor de ander werkt. Op die manier help je de ander om zichzelf te helpen.

Aansluiten

zorgverlenerAlles wat iemand wil veranderen doet hij al een beetje, maar dat beetje voelt vaak niet als goed genoeg en de aandacht gaat al gauw naar wat nog moet in plaats van naar wat er al is. Door aan te sluiten bij de ideeën en wensen van de ander hoef je de kar niet te trekken maar sluit je aan bij de beweging die er al is. De ander leidt en jij helpt, door in te zoomen op de juiste veranderingen, die te herkennen en te versterken. Door extra aandacht te besteden aan wat goed gaat en dit, waar mogelijk meer uit te bouwen wordt aan een solide basis gewerkt van waaruit doelen gerealiseerd kunnen worden. Je ziet mensen groeien Prettig voor de andere kant van de tafel, maar zeker voor jezelf. Omdat je mensen beter kunt begeleiden, heb je zelf meer voldoening van je werk. Je ziet zelf ook hun resultaat. Dat geeft energie en je ziet mensen groeien.

Je ziet mensen groeien

Prettig voor de andere kant van de tafel, maar zeker voor jezelf. Omdat je mensen beter kunt begeleiden, heb je zelf meer voldoening van je werk. Je ziet zelf ook hun resultaat. Dat geeft energie en je ziet mensen groeien.

Bekijk voor meer informatie ons trainingsaanbod of bel of mail gerust als je wilt overleggen wat het beste bij jouw situatie zou passen.

Aankomende trainingen

Je kunt je direct inschrijven door op de training naar wens te klikken.

Wil je graag eerst meer informatie ga dan naar

open inschrijvingen