Skip to main content

Intervisiebegeleiding


Intervisie is een zinvolle manier om, samen met anderen, los van dagelijkse casussen te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als werker.

Oplossingsgerichte intervisiebegeleiding

Reflectie staat hierin centraal. Iedereen heeft zo zijn eigen issues, maar vaak zijn er ook thema's die voor meerdere mensen spelen, zoals: Hoe weet ik of ik het goed genoeg doe?; Wanneer deel ik mijn zorgen of vraag ik iemand om met me mee te kijken? Wat maakt dat ik het op mijn manier doe? Wat maakt dat sommige klanten iets bij me los maken? en hoe ga ik daar mee om? Wat voor normen en waarden spelen er voor mij in mijn werk, en ben ik nog vrij om daar in te kiezen?

Deelnemers leren al doende de juiste vragen op het juiste moment te stellen. Dit heeft tegelijkertijd een positief effect op de wijze waarop de deelnemers in hun dagelijkse beroepspraktijk met cliƫnten communiceren. Men wordt uitgenodigd om hypotheses zoveel mogelijk los te laten en vanuit een houding van nieuwsgierigheid en niet-weten vragen te stellen die de inbrenger verder helpen. Verder wordt er tijdens de bijeenkomsten regelmatig onderling overlegd over te volgen werkwijze, waarbij de inbrenger steeds even "geparkeerd" wordt. Deze kan dan even letterlijk afstand nemen en kijken en luisteren naar hoe de anderen over hem praten. Anders dan bij andere intervisievormen worden zo weinig mogelijk tips en adviezen door anderen aangedragen. Dit gebeurt bij voorkeur alleen wanneer de inbrenger daar expliciet om vraagt. Natuurlijk is er ruimte voor tips en/of adviezen, maar dan " op tafel en niet op schoot" De keus of er wel of niet iets met adviezen en tips gedaan wordt is zo altijd aan de inbrenger.

Het werken met verschillende spelvormen en het vrij associeren daarbij levert vaak speelse en verassende nieuwe gezichtspunten.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de werkwijze en wordt een eerste intervisiebijeenkomst onder begeleiding gehouden. Afhankelijk van hoe goed men elkaar al kent wordt meestal begonnen met een kennismakingsoefening en worden ook afspraken gemaakt over vorm en veiligheid. Daarna volgen in overleg een aantal bijeenkomsten onder begeleiding. Sommigen kiezen voor een paar keer onder begeleiding, anderen voor b.v. een heel jaar of langer. 

De basis is het oplossingsgerichte model, maar het zou niet erg oplossingsgericht zijn als ook niet andere modellen gebruikt zouden kunnen worden.
Samen zoeken we naar een model wat goed past en wat werkt.