Skip to main content

Kort ambulant


Deze cursus biedt in 4 of 6 dagdelen een complete gereedschapskoffer vol interventies bij het werken in gezinnen.

Doelgroep: (beginnende) ambulant hulpverleners ( mbo/hbo)

Accreditatie: Deelname aan de cursus levert 23 registerpunten op voor het opleidingstraject voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Deze training is een combinatie van oplossingsgericht werken en competentiegericht werken en vormt een belangrijke basis voor (beginnende) ambulant werkers. Een training vanuit- en gericht op de praktijk.

Onderwerpen dag 1:
• Luisteren en ordenen
• Problemen vertalen naar wensen
• Stel-dat vragen
• Afstemmen van wederzijdse verwachtingen.
• Werken met doelkaarten
• Het stellen van prioriteiten
• Van Grote doelen naar werkpunten en acties
• schaal- en uitzonderingsvragen
• Doe- en observatieopdrachten
• Werken met experimenten

Onderwerpen dag 2:
• Versterken van het zelfbeeld van ouders en kinderen
• Vaardigheden voor ouders om het gedrag van hun kinderen te beïnvloeden
• Werken met gedragskaarten
• Technieken om gedachten en gevoelens te beïnvloeden
• Het in kaart brengen en activeren van het sociaal netwerk

Onderwerpen dag 3
• Terugkomen op tussentijdse ervaringen + inventariseren leerwensen.
• Werken met drie kolommen
• Verschillende mandaten: voorbijganger; zoeker; koper en co-expert
• 5 elementen van motivatie
• Omgaan met irreëele doelen
• Omgaan met weerstand
• Her-kaderen van gedrag
• Behandelen van eigen casussen
Optioneel kan het laatste dagdeel met een acteur worden geoefend.

Duur: 4 of 6 dagdelen