Skip to main content

medewerkers wijkteams

1 daagse training

Het programma  voor deze dag bestaat uit het kennismaken met het oplossingsgerichte model en de houdingsaspecten van de professional. Door de dag heen wordt er geoefend met ingebracht casusmateriaal.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:

 • Principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte model.
 • Probleem of beperking? wat betekent dat voor je werkwijze?
 • 5 basisvragen voor een oplossingsgericht gesprek.
 • Leading from one step behind.
 • Beginnen vanuit de toekomst ( wondervragen; stel-datvragen en andere toekomstprojecties).
 • Eerst het wat en dan het hoe (ordenen en doorvragen).
 • Differentiëren ( schaal- en uitzonderingsvragen).
 • Wat is mijn mandaat? (4 verschillende klanttypes)

Kosten

€ 1300,- per dag inclusief trainingsmateriaal en reistijd ( max. 1 uur enkele reis). Een dagdeel werken met een trainingsacteur kost €400,- extra. De Uitzondering is vrijgesteld van btw

Accreditatie

De cursus oplossingsgericht werken in 1 dag 
8,5 punten voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

2-3 daagse training

Deze training geeft een stevige basis in oplossingsgericht werken. 

Je leert te focussen op wensen en mogelijkheden van degene die je begeleidt en de juiste vragen op het juiste moment te stellen.

Twee dagen achter elkaar zodat je echt de diepte in kunt. Daarna optioneel nog een derde dag. Deze valt ongeveer vier weken later en omvat ook een huiswerkopdracht die je in de tussentijd in jouw dagelijks werk uitvoert. Tijdens de derde dag wordt niet alleen ingegaan op eigen ervaringen maar zoomen we ook nog in op speciale technieken en gaan we oefenen met een trainingsacteur. Zo kun je echt de puntjes op de i zetten. Bedoeld voor iedereen die mensen begeleidt.

Medewerkers die zich in oplossingsgericht werken hebben geschoold ervaren meer plezier in werken en samenwerken en geven aan dat zij effectiever worden in het realiseren van hun doelstellingen. 

 

Wat kun je verwachten?

 • Principes en uitgangspunten van het oplossingsgerichte model
 • Problemen, wat zijn dat eigenlijk? ( over het verschil tussen problemen en beperkingen)
 • Je vindt wat je zoekt ( over labelen, her-kaderen en selectieve waarneming)
 • Wat wil je allemaal weten? ( over probleemgerichte en oplossingsgerichte vragen)
 • Vragenstellen als interventie
 • Werken met 5 basisvragen
 • "Leading from one step behind"
 • Beginnen vanuit de toekomst ( wondervragen, stel-dat-vragen en andere toekomstprojecties)
 • Eerst het wat en dan het hoe ( over blijven doorvragen, achteroverzitten en meedromen)
 • De kunst van het aansluiten
 • Differentiëren ( uitzonderings- en schaalvragen)
 • Complimenteren als basisinterventie Het benutten van de juiste veranderingen
 • Werken vanuit wat goed gaat
 • Wat wil de cliënt van mij? ( over mandaat en werkrelatie)
 • Weerstand als informatie
 • Coping en resources
 • Wat zijn werkbare doelen?
 • Evaluatie van resultaten
 • Werken met tussentijdse opdrachten
 • Bespreken van de gemaakte opdrachten.
 • Wat heeft er gewerkt?
 • Oefenen met casussen
 • Werken met drie kolommen: Inventariseren; prioriteren en verder bouwen op wat goed gaat.
 • Oefenen met een trainingsacteur: De puntjes op de i
 • Evt: Oplossingsgerichte intervisie een eenvoudig model
 • Evaluatie

Kosten incompany

€ 1300,- per groep per trainingsdag ( 6-14 deelnemers) inclusief trainingsmateriaal en reistijd ( max. 1 uur enkele reis). Een dagdeel werken met een trainingsacteur kost €400,- extra. De Uitzondering is vrijgesteld van btw

Accreditatie

De cursus oplossingsgericht werken 3 dagen

 • SKJ geregistreerden: 25 punten 
 • Registerplein: 24 punten 
 • Landelijke vereniging Poh-ggz: 21 punten

Andere accreditaties kunnen op verzoek verzorgd worden

De cursus oplossingsgericht werken 2 dagen
17 punten voor SKJ geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

Coaching

Oplossingsgericht coachen houdt voor mij in dat ik als coach  samen met jou een context creëer waarin jij jezelf (verder) kan ontwikkelen.

Doelen stellen met cliënten

Praten over problemen leidt niet automatisch tot het formuleren van doelen. Hoe help je jouw cliënt om te komen tot passende en haalbare doelen?

Incompany

Incompanytrainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie. Dit kan variëren van een kennismaking met oplossingsgericht werken tot een basistraining en zelfs een compleet implementatietraject. Verder verzorgen we ook intervisietrajecten en/of train-de-trainermodules en themadagen over oplossingsgericht werken met speciale doelgroepen.

 

 

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een zinvolle manier om, samen met anderen, los van dagelijkse casussen te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als werker.

Kort ambulant

Deze cursus biedt in 4 of 6 dagdelen een complete gereedschapskoffer vol interventies bij het werken in gezinnen.

Opfrisdag

Hoe zat het ook al weer? Doen we het nog zoals we het hadden geleerd? Wat willen we nog herhalen; bijleren of opfrissen?

In deze dag ligt het accent niet op het aanleren van nieuwe technieken maar op uitwisseling en verdieping van wat men in een eerdere training heeft geleerd en in de tussentijd heeft toegepast. Dit geeft vaak weer een nieuwe stimulans om verder te gaan met het werken vanuit dit model. Ook wordt stilgestaan bij vragen en is er de mogelijkheid om te werken met “lastige” situaties.

Deze dag wordt incompany gegeven en kan dus volledig op maat worden gemaakt.

Doelgroep: Iedereen die al eens een opleiding in oplossingsgericht werken heeft gehad. Dat hoeft niet bij mij te zijn geweest.

Kosten

€ 1300,- inclusief trainingsmateriaal en reistijd ( max. 1 uur enkele reis). Een dagdeel werken met een trainingsacteur kost €400,- extra.. De Uitzondering is vrijgesteld van btw

Oplossingsgericht samenwerken

Ook in deze cursus worden in twee dagen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken uitgelegd en wordt er met elkaar geoefend in het toepassen ervan als team in de werksituatie. Als TEAM ( Together Each Achieves More) leer je om haalbare en positieve doelen te stellen en hier stapsgewijs aan te werken. Je leert gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en de werkzame bestanddelen van je team, met als gevolg een efficiëntere werkwijze en een prettigere samenwerking.

Doelgroep: Startende teams en/of teams die beter willen samenwerken, maar ook teams die stagneren.


Deze training heeft tot doel dat:

 • Je als team haalbare en positieve doelen stelt;
 • Je uitvindt wat voor jullie team al werkt en hoe daar (nog meer) gebruik van gemaakt kan worden;
 • De onderlinge afstemming verbetert;
 • Er meer waardering, begrip en respect ontstaat voor elkaar;
 • Er op een constructieve wijze feedback aan elkaar gegeven wordt.
 • De samenwerking  effectiever en plezieriger wordt;
 • Er een gemeenschappelijke taal ontstaat.

Omdat elk team anders is zal de invulling van deze dag altijd op maat worden ontworpen. Ik doe dit vanuit een ruime ervaring als (team)coach en trainer.

Duur: 2-4 dagdelen eventueel gevolgd door een aantal begeleide teamoverleggen.

Werken aan veiligheid in gezinnen

Hoe kom je met ouders , maar ook met kinderen in gesprek ( en blijf je in gesprek) over een gevoelig onderwerp als veiligheid? Hoe maak je een goede taxatie t.a.v. de veiligheid? Hoe werk je hierin samen met ouders?